Thema Next Economy Metropool

Steden zijn in beweging en moeten zich blijven ontwikkelen en worden steeds ‘slimmer’. Veel veranderingen die op de stad afkomen zijn extern bepaald, zoals economische groei of krimp, het klimaat, vergrijzing. Daarop zal de stad zich moeten blijven aanpassen. Daarbij komt de technologische innovatie waar overheid en het bedrijfsleven mee te maken hebben. Bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, luchtkwaliteit, waterkwaliteit, geluid, energie, gezondheid en economische vitaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

People’s Business richt zich op onderwerpen die in de stad een grote rol spelen en (in)direct invloed hebben op het ondernemerschap. Zo hebben de 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag een routekaart vastgesteld voor een nieuwe economie met daarbij aandacht voor de snelle ontwikkeling van internettechnologie en de overgang naar schone energie. Er moet een fundamentele omslag komen in de manier waarop de samenleving en economie worden vormgegeven. People’s Business vraagt met het thema ‘Next Economy Metropool’ aandacht voor innoveren en samen de toekomst verkennen op zoek naar nieuwe kansen.

Bekijk de presentatie van Jan Rotmans op 19 januari 2017 tijdens People’s Business met als thema Beyond Smart Cities.